Thương hiệu là tài sản

Tài sản vô hình là gì?

Một tài sản vô hình là một tài sản không có bản chất. Thiện chí, nhận diện thương hiệu và sở hữu trí tuệ, như bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền, đều là tài sản vô hình. Tài sản vô hình tồn tại đối lập với tài sản hữu hình, bao gồm đất đai, phương tiện, thiết bị và hàng tồn kho. Ngoài ra, các tài sản tài chính như cổ phiếu và trái phiếu, có nguồn gốc từ giá trị hợp đồng, được coi là tài sản hữu hình.

Tài sản vô hình là gì?

Hiểu một tài sản vô hình

Một tài sản vô hình có thể được phân loại là không xác định hoặc xác định. Thương hiệu của một công ty được coi là một tài sản vô hình vô thời hạn bởi vì nó tồn tại với công ty miễn là nó tiếp tục hoạt động. Một ví dụ về một tài sản vô hình xác định sẽ là một thỏa thuận pháp lý để hoạt động theo bằng sáng chế của một công ty khác, không có kế hoạch mở rộng thỏa thuận. Do đó, thỏa thuận có tuổi thọ hạn chế và được phân loại là tài sản xác định.

Mặc dù một tài sản vô hình không có giá trị vật lý rõ ràng của một nhà máy hoặc thiết bị, nó có thể chứng minh giá trị của một công ty và rất quan trọng đối với thành công hay thất bại lâu dài của nó.

Ví dụ, một doanh nghiệp như Coca-Cola sẽ gần như không thành công nếu không kiếm được tiền nhờ nhận diện thương hiệu. Mặc dù nhận diện thương hiệu không phải là một tài sản vật chất có thể nhìn thấy hoặc chạm vào, nhưng nó có thể có tác động có ý nghĩa trong việc tạo ra doanh số.

Định giá tài sản vô hình

Doanh nghiệp có thể tạo hoặc mua tài sản vô hình. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể tạo một danh sách gửi thư của khách hàng hoặc thiết lập một bằng sáng chế. Nếu một doanh nghiệp tạo ra một tài sản vô hình, nó có thể xóa các chi phí từ quy trình, chẳng hạn như nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, thuê luật sư và các chi phí liên quan khác.

Ngoài ra, tất cả các chi phí trên đường tạo tài sản vô hình đều được mở rộng. Tuy nhiên, tài sản vô hình do một công ty tạo ra không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán và không có giá trị sổ sách được ghi lại. Bởi vì điều này, khi một công ty được mua, thường giá mua cao hơn giá trị sổ sách của tài sản trên bảng cân đối kế toán. Công ty thu mua ghi lại phí bảo hiểm được trả dưới dạng tài sản vô hình trên bảng cân đối kế toán.

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Tài sản vô hình là một tài sản không có bản chất, chẳng hạn như bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu hoặc bản quyền.
  • Doanh nghiệp có thể tạo hoặc mua tài sản vô hình.
  • Một tài sản vô hình có thể được coi là vô thời hạn (ví dụ như một tên thương hiệu) hoặc xác định, như một thỏa thuận pháp lý hoặc hợp đồng.
  • Tài sản vô hình do một công ty tạo ra không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán và không có giá trị sổ sách được ghi lại.

Ví dụ về tài sản vô hình

Tài sản vô hình chỉ xuất hiện trên bảng cân đối kế toán nếu chúng đã được mua. Nếu Công ty ABC mua bằng sáng chế từ Công ty XYZ với số tiền thỏa thuận là 1 tỷ đô la, thì Công ty ABC sẽ ghi lại một giao dịch cho 1 tỷ đô la tài sản vô hình sẽ xuất hiện dưới tài sản dài hạn.

Tài sản trị giá 1 tỷ USD sau đó sẽ được xóa sổ trong một số năm thông qua khấu hao. Tài sản vô hình cuộc sống vô định, như thiện chí, không được khấu hao. Thay vào đó, các tài sản này được đánh giá mỗi năm về mức độ suy giảm, đó là khi giá trị mang vượt quá giá trị hợp lý của tài sản.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *