Nhãn hiệu với r

Lời chào hỏi. Tôi là luật sư thương hiệu Josh Gerben và hôm nay tôi muốn nói một chút về các biểu tượng mà bạn có thể sử dụng với nhãn hiệu của mình để đảm bảo rằng mọi người đều biết bạn có đăng ký liên bang hoặc bạn đang yêu cầu một nhãn hiệu ngay trong nhãn hiệu.

Ba biểu tượng là chữ R (®) được khoanh tròn, chữ in hoa nhỏ TM (™) và chữ in hoa nhỏ SM (). R được khoanh tròn chỉ có thể được sử dụng khi bạn có đăng ký liên bang. Điều này có nghĩa là bạn đã đăng ký và nhận được đăng ký nhãn hiệu từ chính phủ Hoa Kỳ.

Bạn không được phép sử dụng R được khoanh tròn trước khi bạn nhận được đăng ký. Nếu bạn đăng ký nhãn hiệu và sau đó bắt đầu sử dụng R được khoanh tròn, đó có thể là cơ sở để chính phủ từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu, bởi vì sử dụng R được khoanh tròn đó thực sự là vi phạm luật liên bang trừ khi bạn có nhãn hiệu.

Hai biểu tượng khác bạn có thể sử dụng là chữ in hoa nhỏ TM hoặc SM. Đây là những ký hiệu bạn nên sử dụng, bạn biết trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc trong quá trình đăng ký.

TM là viết tắt của nhãn hiệu. Một nhãn hiệu là một nhãn hiệu đại diện cho hàng hóa, như quần áo hoặc kính râm.

SM là viết tắt của dịch vụ đánh dấu. Nhãn hiệu dịch vụ là nhãn hiệu đại diện cho dịch vụ. Vì vậy, ví dụ, tôi công ty luật Gerben. Tôi cung cấp dịch vụ pháp lý. Nó một nhãn hiệu dịch vụ.

Trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các nhãn hiệu từ để thực sự đề cập đến nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ. Các nhãn hiệu dịch vụ từ được sử dụng rất thường xuyên. Nó chỉ là một thứ kỹ thuật. Nhưng nếu bạn đang cung cấp một dịch vụ, điều kỹ thuật bạn nên làm là đặt SM nhỏ sau tên của bạn.

Một lần nữa, điều quan trọng nhất bạn có thể rút ra từ video này là không nên sử dụng chữ R được khoanh tròn cho đến khi bạn nhận được đăng ký nhãn hiệu liên bang. Điều đó khi bạn nhận được giấy chứng nhận đăng ký trong thư. Nếu bạn sử dụng R được khoanh tròn quá sớm, một lần nữa đó có thể là lý do khiến đơn đăng ký của bạn bị chính phủ Hoa Kỳ từ chối.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *