Ai có thể đăng ký tên?

Tên doanh nghiệp của bạn là một trong những tài sản quan trọng nhất của công ty bạn. Nó là một biểu tượng cho danh tiếng của bạn, và nó cách mà bạn biết đến thế giới bên ngoài. Nếu một đối thủ cạnh tranh bắt đầu sử dụng tên của bạn, bạn có thể không hài lòng về điều đó.

Nhưng nếu bạn thương hiệu tên doanh nghiệp của bạn thì sao? Điều đó sẽ ngăn các doanh nghiệp khác sử dụng nó?

Câu trả lời là nhãn hiệu đã đăng ký cung cấp cho bạn quyền độc quyền sử dụng tên doanh nghiệp của bạn trên toàn quốc liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mà bạn đã xác định trong đăng ký của mình và cho phép bạn thực thi nhãn hiệu của mình bằng cách nộp đơn kiện lên tòa án liên bang. Đó là những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, nhưng sẽ tùy thuộc vào bạn để giám sát việc sử dụng trái phép tên của bạn và thực hiện các bước để ngăn chặn chúng.

Việc bạn có nên đăng ký nhãn hiệu cho tên doanh nghiệp hay không tùy thuộc vào phạm vi địa lý của doanh nghiệp, loại tên bạn có và liệu bạn có thời gian và tiền để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hay không.

Một thương hiệu là gì?

Một nhãn hiệu xác định nguồn hàng hóa hoặc dịch vụ. Tên doanh nghiệp, tên sản phẩm, logo và nhãn đều có thể là nhãn hiệu. Nói cách khác, bạn có được nhãn hiệu bằng cách sử dụng nhãn hiệu của mình trong thương mại, nói cách khác, sử dụng nhãn hiệu đó khi bạn tiến hành kinh doanh. Để bảo vệ thêm, bạn có thể đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Hoa Kỳ (USPTO).

Ưu điểm của việc đăng ký tên doanh nghiệp

Nếu bạn sử dụng nhãn hiệu của mình nhưng không được đăng ký với USPTO, bạn có quyền bảo vệ nhãn hiệu luật chung. Bạn có thể ngăn người khác sử dụng nhãn hiệu của bạn, nhưng chỉ trong khu vực địa lý trực tiếp của bạn. Điều đó có thể đủ tốt cho một doanh nghiệp địa phương nhỏ, nhưng có thể không giúp ích nhiều nếu bạn có một doanh nghiệp dựa trên Internet với phạm vi toàn quốc.

Nếu bạn đăng ký nhãn hiệu, bạn có được một số lợi thế:

 • Bảo vệ thương hiệu toàn quốc
 • Quyền sở hữu nhãn hiệu của bạn trở thành một phần của cơ sở dữ liệu USPTO, tạo hồ sơ công khai về quyền sở hữu của bạn và ngày bạn bắt đầu sử dụng nhãn hiệu
 • Những người thực hiện tìm kiếm nhãn hiệu sẽ thấy nhãn hiệu của bạn và có thể ít sử dụng nó hơn
 • Bạn có thể nộp đơn kiện tại tòa án liên bang để thực thi thương hiệu của bạn
 • Đăng ký tạo ra một giả định pháp lý rằng bạn sở hữu nhãn hiệu và có thể sử dụng nó cho hàng hóa và dịch vụ được liệt kê trong đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn. Điều này hữu ích nếu bạn cần kiện ai đó để thực thi nhãn hiệu của mình
 • Đăng ký tại Hoa Kỳ có thể cho phép bạn đăng ký nhãn hiệu của mình ở các quốc gia khác
 • Đăng ký cho bạn quyền sử dụng biểu tượng nhãn hiệu đã đăng ký, ®
 • Nhiều lợi thế của việc đăng ký nhãn hiệu đã dẫn đến hàng triệu nhãn hiệu được đăng ký với USPTO.

Tuy nhiên, không phải tất cả các tên doanh nghiệp đều đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu.

Những loại tên nào có thể được đăng ký nhãn hiệu?

USPTO sẽ chỉ đăng ký nhãn hiệu tên doanh nghiệp nếu chúng đặc biệt và không có khả năng bị nhầm lẫn với nhãn hiệu hiện có.

Tên càng đặc biệt, thương hiệu càng dễ dàng.

 • Những tên tuổi được đặt tên hay được tạo ra như là Xer Xerox, là những sản phẩm dễ thương hiệu nhất và nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ nhất. Những cái tên sử dụng các từ hiện có theo những cách độc đáo, ví dụ như máy tính của Apple Apple cũng có thể tạo ra những thương hiệu mạnh.
 • Tên gợi ý một sản phẩm mà không mô tả nó cũng có thể được đăng ký nhãn hiệu. Ví dụ như bus Xe buýt Greyhound, và Goo Gone.
 • Tên doanh nghiệp mô tả là khó nhất để thương hiệu. Chúng bao gồm tên cá nhân, chẳng hạn như kem Ben & Jerry,; Tên địa điểm, chẳng hạn như Pizza Chicago, tên và tên mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như Nước giặt thảm tốt nhất. Trực tiếp USPTO sẽ không đăng ký nhãn hiệu cho một tên mô tả trừ khi bạn cũng có thể cho biết tên đó đã được sử dụng đến nỗi mọi người tự động liên kết nó với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

USPTO cũng có thể từ chối đăng ký của bạn nếu tên doanh nghiệp của bạn giống với nhãn hiệu hiện có. Một cái tên tương tự khó hiểu nghe giống như tên của một doanh nghiệp khác cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự, để mọi người có thể nghĩ rằng chúng có liên quan. Ví dụ, Omega Hair Salon và O-Mayga Beauty Shop có thể giống nhau một cách khó hiểu vì tên nghe giống nhau và cả hai doanh nghiệp đều cung cấp dịch vụ làm đẹp. Nhưng Omega Car Wash có thể sẽ không gây ra sự nhầm lẫn vì không ai mong muốn cùng một công ty cung cấp cả dịch vụ chăm sóc tóc và rửa xe.

Cách đăng ký tên doanh nghiệp

Trước khi thử đăng ký nhãn hiệu với USPTO, bạn nên tiến hành tìm kiếm nhãn hiệu bằng dịch vụ tìm kiếm nhãn hiệu hoặc Hệ thống tìm kiếm điện tử nhãn hiệu USPTO để xác định xem có ai đã đăng ký nhãn hiệu tương tự cho một loại hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự không.

Nếu bạn kết luận rằng tên của bạn đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu, bạn có thể đăng ký để đăng ký nhãn hiệu trực tuyến. Nếu bạn đăng ký tên của mình dưới dạng một ký tự tiêu chuẩn, tên doanh nghiệp thương hiệu của bạn sẽ bao gồm tên của bạn được hiển thị trong bất kỳ phông chữ, màu sắc hoặc thiết kế nào bạn chọn. Bạn cũng có thể đăng ký tên của mình dưới dạng một ký tự đặc biệt mô tả tên của bạn bằng một màu sắc, phông chữ hoặc thiết kế cụ thể nhưng thương hiệu của bạn sẽ chỉ mở rộng

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *