Cụm từ “Vốn pháp định trong tiếng Anh là gì”? Có phải bạn đang tìm kiếm cụm từ này để phục vụ cho việc giao thương, xuất nhập khẩu và đăng kí giấy tờ, làm các thủ tục hành chính. Hãy theo dõi bài viết này để được giải đáp thật chi tiết bạn nhé.

Vốn pháp định trong tiếng Anh là gì?

Vốn pháp định trong tiếng Anh được gọi là “Legal Capital”. Cụm từ này được dùng thông dụng khi giao dịch với nước ngoài, kêu gọi vốn hoặc làm những công việc liên quan đến thủ tục hành chính.

Một đơn vị kinh doanh chuyên nghiệp không thể không biết đến cụm từ này và cần sử dụng một cách chuyên nghiệp nhất trong các hoàn cảnh phù hợp.

vốn pháp định trong tiếng Anh là gì

Những thông tin không thể không biết về vốn pháp định trong kinh doanh.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, tùy ngành, nghề kinh doanh khác nhau mà có quy định về số vốn pháp định không giống nhau.

Ví dụ: Kinh doanh bất động sản vốn pháp định tối thiểu cần đăng ký là 6 tỷ Việt Nam đồng, dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ Việt Nam đồng

Trước đây, Luật doanh nghiệp 2005 quy định về vốn pháp định. Tuy nhiên đến nay Luật doanh nghiệp 2014 đã bỏ việc xác định vốn pháp định với mục đích hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến pháp 2013. Nhưng, đối với từng ngành nghề cụ thể vẫn quy định rõ về vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp.

vốn pháp định trong tiếng Anh là gì

Vốn pháp định có những đặc điểm như sau:

Vốn pháp định ở Việt Nam được xác định theo từng ngành, nghề kinh doanh cụ thể;
Việc quy định mức vốn vốn pháp định cụ thể ở Việt Nam chủ yếu được xác định thông qua các văn bản dưới luật do cơ quan hành pháp ban hành;
Trong khi hầu hết các nước trên thế giới đang có xu hướng giảm bớt vai trò và ảnh hưởng của vốn pháp định đối với doanh nghiệp thì ở Việt Nam vốn pháp định lại đang có chiều hướng gia tăng trở lại trong nhiều ngành nghề.

Trong suốt quá trình kinh doanh, vốn sở hữu của doanh nghiệp không được thấp hơn số vốn pháp định;

Hiện nay có quy định một số ngành nghề phải có vốn pháp định như: kinh doanh ngân hàng, bảo lãnh chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ bảo vệ, kinh doanh bất động sản, dịch vụ đòi nợ thuê,… Các quy định này thể hiện trong pháp luật chuyên ngành. Đối với việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề này thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kinh doanh ngành nghề đó.

Thực tế, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp rất nhiều người còn mơ hồ về khái niệm vốn điều lệ và vốn pháp định. Theo đó, Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.”

Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ, có sự khác nhau gì giữa 2 loại hình này?

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định như sau:

Từ hai khái niệm vốn Điều lệ và Vốn pháp định trên, bạn có thể hiểu, vốn Điều lệ khi thành lập doanh nghiệp thì các thành viên, cổ đông cam kết góp trong thời gian nhất định để kinh doanh, nhưng nếu mà công ty dự định thành lập có những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định, thì đầu tiên vốn góp vào công ty của các thành viên, cổ đông sáng lập tôi thiểu phải bằng vốn quy định của pháp luật về kinh doanh ngành, nghề có điều kiện đó.

vốn pháp định trong tiếng Anh là gì

Vốn góp đó phải được xác nhận bằng văn bản của các tổ chức tin dụng, ngân hàng nếu góp bằng tiền mặt, nếu vốn góp bằng giá trị quyền sử dung đất, sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật…. thì các thành viên lập biên bản thỏa thuận hoặc thuê các cơ quan có chức năng định giá độc lập.

VD: Nếu công ty bạn thành lập có ngành, nghề Kinh doanh Bất động sản, thì trước tiên vốn Điều lệ cam kết góp vào công ty của các thành viên, cổ đông phải là 6 tỷ đồng, và vốn góp 6 tỷ này phải có văn bản của tổ chức tín dụng, ngân hàng xác nhận là đã có vốn này trong tài khoản.

Qua bài viết “vốn pháp định trong tiếng Anh là gì” cùng với những thông tin liên quan đến vốn pháp định như trên hi vọng bạn sớm áp dụng nó vào công việc để thuận lợi và được giải quyết nhanh chóng hơn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *