Chưa được phân loại

【HỎI ĐÁP】Trung tâm giáo dục thường xuyên tiếng Anh là gì?

7 Tháng Hai, 2018

【HỎI ĐÁP】Trung tâm giáo dục thường xuyên tiếng Anh là gì?

Trung tâm giáo dục thường xuyên (tiếng Anh: Centre for Continuing Education) là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp và cấp tỉnh. Do đó, hầu như các tỉnh đều có ít nhất 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Trung tâm giáo dục thường xuyên có nhiều chương trình giáo dục, đào tạo và những chức năng khác, như sau:

1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

a) Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

b) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

c) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm:

– Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin – truyền thông;

– Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn

– Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

– Chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức

– Công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hằng năm của địa phương

d) Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

2. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn

Xác định nội dung học tập, đề xuất với sở giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.

3. Tổ chức các lớp học

Theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, theo kế hoạch hằng năm của địa phương.

4. Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp

Các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.

5. Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm

Về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên.

Trung tâm giáo dục thường xuyên với bổ túc. Nên học cái nào. Chỉ chi tiết dùm em

– Phổ thông: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

– Trung tâm GDTX

– Đại học, Cao đẳng, THCN : Chính quy, tại chức, từ xa, …

Để xem đầy đủ nội dung, mời bạn click vào đây:  Đăng ký nhãn hiệu

Bổ túc là tên gọi cũ, loại hình này hiện nay không tồn tại. Các Trung tâm GDTX hiện nay là các trường Bổ túc trước đây, hiện nay đã đổi tên, mở rộng phạm vi hoạt động hơn theo qui định của ngành GD. Vì vậy “Bổ túc ” là cách gọi theo thói quen nhằm nói đến Trung tâm GDTX. Bạn có thể hiểu hai nơi này là một.

TT GDTX nhằm tạo điều kiện cho mọi người học tập để có kiến thức phổ thông, vì lý do nào đó mà trước đây chưa hoàn thành kiến thức phổ thông (chưa có bằng tốt nghiệp THPT). Ví dụ như học sinh chưa đậu tốt nghiệp THPT, học sinh lớn tuổi do học gián đoạn, công nhân, cán bộ nhân viên,…

Vì ở trong hệ thống giáo dục quốc gia nên mọi qui định của ngành GD đều áp dụng ở TT GDTX: Học ở đây bạn vẫn có thể thi vào các trường Đại học , Cao đẳng như học sinh THPT.

Xem thêm: 【HỎI ĐÁP】Tỉnh tiếng Anh là gì?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply