Chưa được phân loại

【HỎI ĐÁP】Tỉnh tiếng Anh là gì?

7 Tháng Hai, 2018

【HỎI ĐÁP】Tỉnh tiếng Anh là gì?

Thành phố trực thuộc tỉnh (tiếng Anh: Province) một loại hình đơn vị hành chính nhà nước hiện nay tại Việt Nam, tương đương cấp huyện, quận và thị xã (gọi chung  cấp huyện). Thành phố trực thuộc tỉnh là một đô thị và  trung tâm hành chính, kinh tế của một tỉnh nhưng không phải tỉnh nào cũng có thành phố trực thuộc tỉnh.

Căn cứ pháp lý: Hiến pháp 2013

Tỉnh là đơn vị hành chính trực tiếp làm việc với trung ương đồng thời là đơn vị quản lý, điều hành trực tiếp đối với các đơn vị hành chính ở cơ sở – cấp xã. Để quản lý được chặt bộ máy quản lý hành chính cấp tỉnh và đạt được sự thông suốt nhanh chóng từ trung ương đến cấp cơ sở, tùy theo quan điểm của nhà cầm quyền và sự phát triển các mặt, cơ quan trung ương thường tiến hành điều chỉnh địa giới các tỉnh dưới hai khuynh hướng: gộp lại hoặc tách ra. Việc sáp nhập hoặc tách tỉnh đòi hỏi phải nghiên cứu hết sức kỹ càng để tránh xảy ra các hậu quả khó khắc phục. Việc thành lập tỉnh mới, sáp nhập, chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh do Quốc hội quyết định.

Thành phố trực thuộc tỉnh là gì?

Thành phố trực thuộc tỉnh là đơn vị hành chính cấp huyện, thường là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu của một tỉnh hoặc vùng liên tỉnh hoặc cả nước.

Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một tỉnh, hoặc một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với cả nước.

Xem thêm: 【HỎI ĐÁP】Vốn pháp định tiếng Anh là gì?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply