Chưa được phân loại

【HỎI ĐÁP】Thứ trưởng tiếng Anh là gì?

5 Tháng Hai, 2018

【HỎI ĐÁP】Thứ trưởng tiếng Anh là gì?

Thứ trưởng (tiếng Anh: Deputy Minister) là chức danh cán bộ cấp cao ở nhiều nước trên thế giới và ở Việt Nam. Theo Điều 29, Luật tổ chức Chính phủ năm 2001: TT, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ là người giúp bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; được phân công chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về nhiệm vụ được phân công. Số lượng TT ở từng bộ do bộ trưởng đề nghị, thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Khi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ vắng mặt, một TT, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ được uỷ nhiệm lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ.

Nghị định đã dành Chương II với 11 Điều quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ về: Pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; hợp tác quốc tế; cải cách hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực; doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác; hội, tổ chức phi chính phủ; tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; về cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, thanh tra; quản lý tài chính, tài sản. 2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc chung: Các trường hợp được xếp chức danh tương đương là những người được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm giữ các chức vụ (hoặc công nhận giữ các chức vụ bầu cử) làm công tác lãnh đạo và quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội, được xếp hưởng lương chức vụ theo bảng lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bao gồm cả chức vụ bầu cử) bằng với mức lương hoặc phụ cấp của chức vụ xét tương đương. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc; cụ thể là- Tình hình xe quá tải có xu hướng tăng trở lại tại một số địa phương, nguyên nhân do một số địa phương đang xếp sắp lại lực lượng tại Trạm KTTTX lưu động; lực lượng CSGT rút không phối hợp tại các Trạm do đó hoạt động của các Trạm kém hiệu quả; chính quyền các địa phương đã vào cuộc nhưng thiếu quyết liệt, chưa thực sự gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo kiểm soát xe quá tải; công tác kiểm soát xe quá tải lưu thông trên đường chưa tốt, việc kiểm soát xe quá tải tại đầu mối nguồn hàng còn chưa chặt chẽ; Một số Sở GTVT chưa tích cực vào cuộc lập lại trật tự hành lang ATĐB; số vụ vi phạm còn nhiều, số vụ đã được xử lý chưa cao, nhất là vi phạm san lấp mặt bằng và đấu nối trái phép vào QL. Tại nhiều tuyến đường tái diễn vi phạm đổ vật liệu trong lề đường, tình trạng sử dụng lề, vỉa hè làm nơi kinh doanh tái diễn; Sự phối hợp giữa các Cục QLĐB với các Sở GTVT để thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống QL và theo dõi tình hình giao thông địa phương hiệu quả chưa cao;

Về tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ và của cơ quan thuộc Chính phủ được phân công quản lý; trình Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổng cục và tổ chức tương đương (sau đây gọi chung là tổng cục), vụ, cục và tương đương thuộc Bộ… Tại phiên thảo luận mới đây về dự Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), sau khi nêu ví dụ một số nước như Mỹ, Nhật Bản… quy định rõ nhiều việc không phải cấp bộ mới có quyền giải quyết mà đại diện của bộ không cần bộ trưởng phải trực tiếp giải quyết mà tổng cục có thể làm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH, ông Ksor Phước, đề xuất giao thêm thẩm quyền cho tổng cục trưởng, vụ trưởng để giải quyết các công việc thay vì tăng thêm thứ trưởng. 1. Chức danh tương đương là chức danh được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cho cán bộ, công chức (hoặc công nhận giữ các chức vụ bầu cử) làm công tác lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. đăng ký nhãn hiệu

Bộ trưởng là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi toàn quốc. Dư luận đồn đoán vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh bị Đức cáo buộc chính quyền Việt Nam đã bắt cóc đem về nước hồi cuối tháng 7 và những diễn tiến liên quan trường hợp của bà Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa có thể sẽ là một vụ đại án”, mau chóng được lôi ra ánh sáng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tổ chức ở Hà Nội vào sáng ngày 31 tháng 7 tuyên bố rằng Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. – Thứ trưởng Đông đặt câu hỏi.Tại sao phải giấu giếm các con số đó trong khi đây là hai con số quyết định đến giá thu phí, thu phí thế nào cho hợp lý. Cả hai con số đó chúng ta làm tù mù, chừng nào các con số đó chưa được công khai minh bạch thì xã hội và doanh nghiệp còn ý kiến, bức xúc, vị Thứ trưởng đánh giá.Bất kỳ người dân bình thường cũng có thể tính ra chí phí và thời gian thu phí dễ dàng bằng các phép toán nếu có con số về lưu lượng xe, chi phí xây dựng ban đầu.Tôi không hiểu tại sao có việc đếm lưu lượng xe trên đường cũng không được công khai.

Tại buổi làm việc của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Công Thương về thực trạng hoạt động và khung chính sách liên quan đến thương mại trong nước và thương mại điện tử trong tuần qua, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Dương Duy Hưng cho biết, về cơ cấu bán lẻ, khối thương mại hiện đại và truyền thống được chia theo tỷ lệ 25% – 75%, trong đó các doanh nghiệp FDI hiện chiếm khoảng 30%-40% hệ thống thương mại hiện đại. Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, hiện nay trong các văn bản quy định của Đảng và Nhà nước về bổ nhiệm cán bộ không có quy định nào về hàm”, tuy nhiên thực tế tại nhiều cơ quan trung ương có nhiều vận dụng cho hưởng chế độ chức danh hàm” đối với cán bộ công chức, viên chức. Chứ như ở ta thì bộ trưởng tham gia cả việc xét duyệt cấp kinh phí cho từng dự án. Bộ trưởng các nước là chính khách, vì thế có thể thay đổi liên tục theo từng nhiệm kỳ. Còn cấp tổng cục, vụ, cục thì rất ổn định, gần như không có thay đổi sau mỗi nhiệm kỳ và họ là công chức nhà nước thuần túy”.

1 Chức vụ nhà nước được hiểu là đơn vị mang tính tổ chức – cơ cấu của cơ quan nhà nước được thiết lập trên cơ sở văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xác định vị trí phục vụ và vai trò lao động xã hội của người lao động, quyền và nghĩa vụ cũng như yêu cầu đối với chuyên môn của họ. Các chức vụ gắn với nhau bởi quan hệ phân công lao động hợp thành các bộ phận cơ cấu còn tổng thể của chúng hợp thành cơ quan nhà nước”. +) Chức danh tương đương Phó Vụ trưởng (Phó Cục trưởng) gồm: Các chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và được xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8 hiện nay (hoặc phụ cấp 0,6 theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang); các chức danh lãnh đạo, quản lý được xếp bảng lương chức vụ có mức lương 474, 513, 555 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang; các chức danh lãnh đạo, quản lý được xếp lương chức vụ Phó Vụ trưởng (Phó Cục trưởng) trước năm 1985. +) Chức danh tương đương Vụ trưởng (Cục trưởng) gồm: Các chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 0,9 đến 1,25 hiện nay (hoặc phụ cấp 0,8 theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang); các chức danh lãnh đạo, quản lý được xếp bảng lương chức vụ có mức lương 533, 576, 621 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang; các chức danh lãnh đạo, quản lý được xếp lương chức vụ Vụ trưởng (Cục trưởng) trước năm 1985.

+) Chức danh tương đương Thứ trưởng, Phó Trưởng ban Đảng, Phó Trưởng đoàn thể Trung ương gồm: Phó Chánh Văn phòng Trung ương; Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bí thư Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Giám đốc Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; Trợ lý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu Nghị; Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc tổ chức và hoạt động của Bộ thực hiện theo nguyên tắc phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ, Bộ trưởng; đề cao trách nhiệm của Bộ trưởng trong mọi hoạt động của Bộ; tổ chức bộ máy của Bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chỉ thành lập tổ chức mới khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ bảo đảm không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ; công khai, minh bạch và hiện đại hóa hoạt động của Bộ. Đài Á Châu Tự Do ghi nhận trong khi đa số dân chúng trong nước tỏ ra không có niềm tin đối với chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xướng sẽ mang lại hiệu quả tích cực nào qua vụ tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở Bộ Công Thương thời ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng, giới nhân sĩ trí thức khẳng định nếu như Đảng Cộng Sản lãnh đạo không xử lý đến nơi đến chốn vụ việc vừa nêu thì rõ ràng Chính phủ Việt Nam chỉ là rút củi đáy nồi”, chứ không phải củi tươi cũng cháy trong lò đã nóng, theo như lời tuyên bố khẳng khái của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chúng tôi cũng trao đổi với một số nhà quan sát tình hình Việt Nam và nhận được câu trả lời không chỉ trường hợp mới nhất của nguyên Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa mà trước đó là trường hợp xử lý ông cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng hay những trường hợp của giới chức lãnh đạo khác như nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Trần Văn Truyền…đều có kết cục giống như nhau là đâu lại vào đó”, họ vẫn bình chân như vại” mà dân chúng gọi là hạ cánh” an toàn. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổng hợp ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ; được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 5040/VPCP-TCCB ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ), Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn việc thực hiện chức danh tương đương để làm căn cứ xét tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quá trình cống hiến, có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc theo nguyên tắc và quy định sau.

Xem thêm: 【HỎI ĐÁP】Hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh là gì?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply