Chưa được phân loại

【HỎI】Net income là gì?

23 Tháng Ba, 2018

Net income (được gọi là Thu nhập ròng) là tổng thu nhập của một doanh nghiệp, hay còn gọi là lợi nhuận thuần. Thu nhập ròng được tính toán từ tổng thu nhập có điều chỉnh thêm các khoản chi phí hoạt động, khấu hao, lãi suất, thuế và các chi phí khác liên quan đến họat động kinh doanh của doanh nghiệp. Số liệu này được thể hiện trên báo cáo thu nhập, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, đó là số liệu tính toán nằm ở dòng cuối cùng nên còn được gọi bằng tên tiếng Anh là “the bottom line”. Chỉ số này cũng được sử dụng để tính toán thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS).

Theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, thu nhập ròng (lãi ròng) được tính theo công thức sau:

Thu nhập ròng = I1 + I2 + I3 – C1 – C2 – C3 – C4 – C5

Trong đó:

  • I1 = Doanh thu thuần
  • I2 = Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính
  • I3 = Các khoản thu nhập bất thường
  • C1 = Giá vốn hàng bán
  • C2 = Chi phí bán hàng
  • C3 = Chi phí quản lý doanh nghiệp
  • C4 = Các khoản chi phí bất thường
  • C5 = Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Cũng giống các tài khoản kế toán khác, thu nhập ròng cũng có thể được làm đẹp hơn thông qua các thủ thuật kế toán bằng cách làm tăng tổng doanh thu hoặc che giấu các khoản chi phí. Khi đưa ra quyết định dựa trên số liệu về thu nhập ròng, các nhà đầu tư cần phải xem xét lại chất lượng của các số liệu trong công thức tính toán ra kết quả này.

Xét về phương diện tài chính cá nhân, sau khi trừ các khoản thuế, trả nợ, các khoản khấu trừ… thì có thu nhập chịu thuế. Thu nhập này sau khi trừ đi khoản thuế phải nộp ta được thu nhập ròng. Ví dụ, giả định rằng bạn có tổng thu nhập là 500.000.000VNĐ, tổng các khoản giảm trừ và trả nợ là 200.000.000VNĐ. Như vậy bạn sẽ có thu nhập trước thuế là 300.000.000VNĐ. Giả sử rằng bạn phải đóng 50.000.000VNĐ thuế thu nhập, số tiền 250.000.000VNĐ còn lại chính là thu nhập ròng của bạn.

Sự khác biệt giữa revenue, turnover, income và profit

Trong quá trình học kinh tế hoặc đọc tài liệu tiếng anh, bạn sẽ gặp các từ này. Điều đáng tiếc là tra từ điển thì chúng đều có nghĩa là doanh thu/lợi nhuận 😀 trái ngang là ở chỗ đó.

Revenue = Turnover = Doanh Thu = Số tiền mà doanh nghiệp kiếm được từ khách hàng, trước khi trừ thuế T, chi phí hoạt động (charge)

Income = Profit = Lợi nhuận = Số tiền mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ thuế T, phí fee…

Ví dụ về revenue, turnover, income và profit

Giả sử bạn là một chủ tiệm bán bao cao su 😀 Doanh thu hàng năm bạn là 120 triệu cho việc bán BCS. Chi phí đầu vào bao gồm nhân công, nhà xưởng, vật liệu là 90 triệu. 120 triệu ở đây là doanh thu bạn bán được cho khách hàng (gọi là revenue hay sales hay turnover).

Số tiền lời 120-90 = 30 triệu là lợi nhuận trước thuế bạn thu được (gross earning, pre-tax- profit). Giả sử bạn phải trả thuế thu nhập là 8 triệu => số tiền lợi nhuận còn lại là 30-8 = 22 triệu (22 triệu này gọi là lợi nhuận ròng Net Income hay after-tax-profit).

Con số 22 triệu này bạn có thể tái đầu tư vào doanh nghiệp bạn (re-invest) hoặc phân phối thành cổ tức cho cổ đông =)) (cái này gọi là dividen) hoặc có thể kết hợp cả 2 là re-invest + distribute dividens. (Cái này thuộc lý thuyết quản trị tài chính 😀 )

Tóm lại,

  • Revenue = Turnover = Doanh thu.
  • Income = Profit = Lợi nhuận.

Ngoài ra, về cách sử dụng 2 từ Revenue và Turnover cũng có chút đặc biệt. 2 từ này đều có nghĩa là doanh thu (chưa trừ đi nợ, chi phí hoạt động, thuế, hay nói cách khác đó là doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh). Ở Mỹ thường sử dụng từ Revenue và ở Anh (UK) thường sử dụng từ Turnover hơn => Điều này cũng giúp bạn biết nguồn gốc tài liệu của mình đọc từ US hay UK. Về ý nghĩa không khác nhau, chỉ khác nhau cách sử dụng từ.

Bản thân tôi đọc nhiều tài liệu đề cập đến là Revenue hơn là Turnover (Nhưng khi đọc các bài paper ngắn rất nhiều tác giả đề cập đến Turnover). Một số tác giả còn đề cập Turnover phản ánh doanh thu nhưng nó còn là một tỷ số (rate).

Chính vì lẽ đó thuật ngữ Turnover còn có 2 chỉ số rất quan trọng trong quản trị tài chính là Inventory Turnover và Employee Turnover. Turnover về mặt nghĩa này còn có nghĩa là sự thay thế một cái gì đó, Inventory và Employee.

Inventory Turnover phản ánh số lượng hàng trong kho được bán và di chuyển tới người mua nhanh như thế nào. Inventory Turnover = Sales / Inventory = 2.3 = 2.3M Sales / 1M Inventory. Nếu doanh nghiệp có một chỉ số Inventory Turnover cao, điều này là một tín hiệu tích cực, nhưng chý ý không nên quá cao.

Employee Turnover phản ánh số lượng nhân viên bị thay thế (số nhân viên nghỉ việc và đón nhận nhân viên mới) so với tổng số nhân viên. Employee Turnover = Replaced Employee / Total Employee. Ví dụ cty bạn thay thế 300 nhân viên với trong tổng số 1000 nhân viên => Employee Turnover của cty bạn là: 3/10 = 0.3 = 30% Một doanh nghiệp có chỉ số Employee Turnover cao là biểu hiện tiêu cực. (Thông thường 22% là mức đáng báo động)

Việc tìm kiếm tối đa hóa doanh thu là quan trọng nhưng điều đó không đo lường được sự thành công của doanh nghiệp. Bên cạnh bạn tối đa hóa doanh thu, bạn cũng phải tối thiểu hóa nợ và chi phí hoạt động nữa => Tối đa hóa giá trị cổ phiếu, NI mới đem lại giá trị và sự thành công cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Nộp tờ khai thuế qua mạng tổng cục thuế

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply