Chưa được phân loại

【HỎI】Giá trị tài sản ròng là gì?

23 Tháng Ba, 2018

Giá trị tài sản ròng là giá trị thực sự của doanh nghiệp tại thời điểm xem xét sau khi đã loại trừ các khoản công nợ, vay mượn, lỗ kinh doanh …

hoặc

Tổng tài sản có của một cá nhân hay một công ty trừ đi tài sản nợ. Với một công ty, nó được xem như vốn cổ đông (hoặc người sở hữu) hay tài sản thuần (net asset). Ví dụ, nếu một công ty có nghĩa vụ nợ trị giá 45 triệu USD và tài sản có trị giá 65 triệu USD thì giá trị tài sản ròng (vốn cổ đông) của công ty sẽ là 20 triệu USD.

VD:

Tương tự, nếu 1 cá nhân chỉ có 3 tài sản bao gồm: cổ phiếu thường trị giá 100 000 USD, trái phiếu trị giá 30 000 USD và căn nhà trị giá 190 000 USD. Ngược lại, họ chỉ có một tài sản nợ là vay thế chấp 150 000 USD. Giá trị tài sản ròng của cá nhân đó sẽ là : 170 000 USD (100000+ 30000+ 190000-150000).

Xem thêm: 【HỎI ĐÁP】Năng lực tiếng Anh là gì?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply