Chưa được phân loại

【XEM】Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng Anh là gì?

5 Tháng Hai, 2018

【XEM】Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng Anh là gì?

Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (tiếng Anh: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database) Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư:

Các phòng trực thuộc:

– Phòng Tham mưu (Phòng 1):

Phòng Tham mưu thuộc Cục Cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả công tác, đề xuất chủ trương, chương trình kế hoạch chung về công tác đăng ký, quản lý cư trú, tàng thư hộ khẩu, tàng thư  căn cước công dân; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân; quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác Đảng và công tác hậu cần của Cục. đăng ký nhãn hiệu

– Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Phòng 2):

Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác đăng ký, quản lý cư trú và công tác tàng thư hộ khẩu; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác đó.

– Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh  nhân dân(Phòng 3):

Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, tàng thư căn cước công dân; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác đó.

– Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Phòng 4):

Tham mưu giúp Cục trưởng thống nhất, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức thực hiện các quy định, chủ trương, chương trình, kế hoạch đó.

– Phòng Tiếp nhận, chuyển giao và huấn luyện sử dụng công nghệ (Phòng 5)

– Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (Phòng 6):

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân theo đúng quy định. Triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

– Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Phòng 7):

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất và thực hiện quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy chế, quy trình vận hành trung tâm dữ liệu dân cư, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thành lập Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư 

Ngày 18/1, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội – Bộ CA đã tổ chức Lễ tuyên thệ thành lập Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (ĐKQLCT DLQG).

Trước đó, ngày 10/10/2012, Bộ trưởng Bộ CA đã ký Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát ĐKQLCT DLQG. Cục có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát ĐKQLCT DLQG trong cả nước về công tác đăng ký, QLCT; cấp, quản lý chứng minh nhân dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước về cư trú, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát ĐKQLCT DLQG sẽ tổ chức ổn định về tổ chức, bộ máy; phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an trình Chính phủ, Quốc hội xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát ĐKQLCT DLQG, hướng tới nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cấp quản lý chứng minh nhân dân theo công nghệ mới… góp phần vào việc phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự…

Xem thêm: 【HỎI ĐÁP】Thứ trưởng tiếng Anh là gì?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply